Gersdorf Mirosław, Glosa do uchwały SN z dnia 3 października 1995 r., I PZP 26/95

Glosy
Opublikowano: OSP 1996/7-8/122
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 3 października 1995 r., I PZP 26/95

1. Glosowana uchwała stanowi pierwsze publikowane orzeczenie Sądu Najwyższego - Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zapadłe na tle sytuacji faktycznych powstałych przy przekazywaniu nieodpłatnym majątku likwidowanej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch" spółdzielniom pracy założonym przez pracowników RSW. Już w tym miejscu należy je w pełni zaaprobować, wskazując, iż nie tylko w pełni respektuje zasady wynikające z prawa spółdzielczego i uregulowanej w tym prawie spółdzielczej umowy o pracę, lecz także wykazuje duży realizm i wyczucie sytuacji ekonomiczno-finansowej, w jakiej przyszło działać nowo powstałym spółdzielniom wydawniczym utworzonym na bazie majątku RSW.

2. Przypomnijmy, iż po likwidacji centralnych związków spółdzielczych była to pierwsza próba prywatyzacji na większą skalę. O tym, jak duże było to przedsięwzięcie organizacyjno-ekonomiczne, świadczy już choćby fakt, że od 1990 r. Spółdzielnia ta nie została do dnia dzisiejszego jeszcze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX