Nowicki Krzysztof, Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2009 r., I KZP 32/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 2009 r., I KZP 32/08

I.

W glosowanej uchwale Sąd Najwyższy zajął stanowisko w kwestii interpretacji przepisu art. 151 § 3 k.k.w. regulującego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Problem wynika z różnego rozumienia przesłanki łącznego, nieprzekraczającego roku odroczenia. Ma to przełożenie na stosowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w postępowaniu wykonawczym (art. 152 k.k.w.), co od dawna rodziło wątpliwości zarówno w judykaturze, jak i w doktrynie.

Po pierwsze, dokonywano różnej interpretacji przepisu art. 151 § 2 k.k.w. Część autorów przyjmuje, że przepis odnosi się do pierwszego postanowienia o odroczeniu wykonania kary , część natomiast uważa, że dotyczy każdego postanowienia w tym zakresie . Wątpliwości interpretacyjne budziły przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w związku z jej wcześniejszym odroczeniem, a mianowicie, czy do rocznego okresu odroczenia można liczyć jedynie czas zakreślony poszczególnymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX