Glosa do uchwały SN z dnia 21 lutego 2003 r., III PZP 19/02 - OpenLEX

Dubowik Anna, Glosa do uchwały SN z dnia 21 lutego 2003 r., III PZP 19/02

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/11/146
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 21 lutego 2003 r., III PZP 19/02

Z tezy glosowanej uchwały wynika, że Sąd Najwyższy kategorycznie odrzucił możliwość nawiązywania stosunku pracy z członkami zarządu spółdzielni na podstawie powołania. Negatywne stanowisko SN w kwestii dopuszczalności zatrudniania członków zarządu spółdzielni na podstawie powołania nie jest zaskakujące, gdyż już od pewnego czasu w orzecznictwie SN wyraźnie zaznacza się tendencja negująca powołanie jako akt kreujący stosunek pracy na gruncie prawa spółdzielczego - co uważam za pogląd wysoce kontrowersyjny. Przejawem tego dyskusyjnego kierunku w orzecznictwie Sądu Najwyższego są wyroki z 14 lutego 2001 r. I PKN 255/2000 oraz z 7 grudnia 2000 r. I PKN 62/2000 . Argumentacja w nich przedstawiona jest w znacznej mierze zbieżna z zastosowaną w glosowanej uchwale, dlatego też siłą rzeczy niniejsza glosa odnosi się także do powołanych wyżej orzeczeń SN.

Aktualne stanowisko Sądu w kwestii podstaw prawnych stosunku pracy członków zarządu spółdzielni zasługuje na szczególną uwagę, gdyż we...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX