Glosa do uchwały SN z dnia 2 października 2002 r., III PZP 17/02 - OpenLEX

Liszcz Teresa, Glosa do uchwały SN z dnia 2 października 2002 r., III PZP 17/02

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/9/109
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 2 października 2002 r., III PZP 17/02

1. Jedna teza glosowanej uchwały wydaje się oczywista - że doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę nie czyni zadość wymaganiu formy pisemnej w rozumieniu art. 78 kc w zw. z art. 300 kp. Pismo wydrukowane przez faks odbiorcy nie zawiera bowiem własnoręcznego podpisu (ani podpisu elektronicznego), lecz najwyżej kopię podpisu osoby składającej oświadczenie woli. Nie ma przy tym znaczenia to, że na oryginale pisma zawierającego oświadczenie woli o wypowiedzeniu, którego treść została przekazana adresatowi za pomocą faksu, znajduje się własnoręczny podpis składającego to oświadczenie. Należy bowiem przyjąć, za Sądem Najwyższym, że jeśli ustawa wymaga zachowania określonej formy oświadczenia woli, które ma być złożone innej osobie, tak jak to jest w przypadku wypowiedzenia, to oświadczenie to powinno zostać doręczone tej osobie w takiej właśnie formie .

2. Mam natomiast wątpliwości co do trafności drugiej tezy uchwały, głoszącej iż doręczenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX