Pisuliński Jerzy, Glosa do uchwały SN z dnia 19 stycznia 1990 r., III CZP 110/89

Glosy
Opublikowano: OSP 1991/9/220
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 19 stycznia 1990 r., III CZP 110/89

Glosowane orzeczenie dotyczy niezmiernie obecnie aktualnego - w związku z dokonywaną reformą ustawodawstwa - zagadnienia prawa międzyczasowego, tj. zasad określających w jakich przypadkach należy stosować dawne, uchylone przepisy w jakich zaś należy oprzeć się na rozwiązaniach przyjętych w nowej regulacji. Niestety, z zaprezentowaną przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu niniejszej uchwały argumentacją nie można się zgodzić. W swojej glosie chciałbym jednak wyjść poza kwestię rozstrzygniętą przez SN, ponieważ ostatnia nowela do kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 r. zmieniła tekst art. 412 kc, co powoduje, że problem, czy stosować ten przepis w jego dotychczasowym, czy też aktualnym brzmieniu, może sprawiać w praktyce trudności. Zanim przejdę do dalszych rozważań, należy krótko przypomnieć stan faktyczny sprawy i najważniejsze punkty uzasadnienia glosowanego orzeczenia.

1. Powód domagał się od pozwanego wydania 200 dolarów USA, które stanowiły przedmiot zastawu, zabezpieczającego zwrot...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX