Glosa do postanowienia SN z dnia 30 kwietnia 2003 r., I KZP 10/03 - OpenLEX

Kramorz Sebastian, Marszał Kazimierz, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 kwietnia 2003 r., I KZP 10/03

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/6/79
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 30 kwietnia 2003 r., I KZP 10/03

Sąd Najwyższy glosowanym postanowieniem odmówił podjęcia uchwały, gdyż w przedstawionym pytaniu brak jest zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy. Jednocześnie wyeksponował w nim tezę oraz zamieścił obszerne jej uzasadnienie .

Podzielamy punkt widzenia wyrażony w glosowanym postanowieniu, że pytanie skierowane do Sądu Najwyższego nie formułowało zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy. Jednak sytuacja, jakiej to pytanie dotyczyło, rodziła szereg wątpliwości. Dobrze się zatem stało, że Sąd Najwyższy ustosunkował się do nich w obszernym uzasadnieniu glosowanego postanowienia.

Wskazany wywód, a także znaczenie tezy wyeksponowanej w glosowanym postanowieniu dla prawidłowego kształtowania praktyki sądów skłoniły nas do napisania niniejszej glosy.

Zasadnicze pytanie w niniejszej sprawie dotyczy interpretacji art. 117 § 2 kks.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że prowadzone rozważania trzeba podzielić na dwie części, które odnoszą się z jednej strony do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX