Skowron Andrzej, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 marca 2014 r., I KZP 1/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do postanowienia SN z dnia 27 marca 2014 r., I KZP 1/14

Sąd Najwyższy, orzekając na posiedzeniu w dniu 27 marca 2014 r. postanowił odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku doznania przez pokrzywdzonych w jednym zdarzeniu drogowym obrażeń naruszających prawidłowe czynności ciała na okres powyżej i poniżej 7 dni należy wyodrębnić zachowania sprawcy w części dotyczącej pokrzywdzonych z obrażeniami poniżej 7 dni i uznać je za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w., a w konsekwencji wszcząć postępowanie o to wykroczenie, czy też w opisie zarzutu z art. 177 § 1 bądź § 2 k.k. oprócz pokrzywdzonych z obrażeniami powyżej 7 dni ujęci być powinni także pokrzywdzeni z obrażeniami poniżej 7 dni, gdyż również ich dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone tym samym zdarzeniem faktycznym? W ocenie SN nie zostały bowiem spełnione przesłanki określone w art. 441 § 1 k.p.k., warunkujące zastosowanie instytucji stanowiącej wyjątek od zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądów karnych (art. 8 k.p.k.).

Pomimo tego SN zdecydował się poczynić pewne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX