Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/7-8/265-279
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 11 października 2016 r., III KK 123/16

Streszczenie

Przedmiotem glosy jest instytucja zakazu reformationis in peius. Autor aprobuje wydane przez Sąd Najwyższy orzeczenie. Nie zgadza się natomiast z poglądem prawnym, zgodnie z którym oceniając, czy doszło do naruszenia zakazu reformationis in peius, należy uwzględniać regułę zachowania tożsamości czynu. Według autora Sąd w tym zakresie powinien przede wszystkim mieć na uwadze treść orzeczenia, które zostało uchylone w postępowaniu odwoławczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację