Stahl Małgorzata, Glosa do postanowienia NSA z dnia 7 lutego 2001 r., I SA 2585/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2002/1/11
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do postanowienia NSA z dnia 7 lutego 2001 r., I SA 2585/00

Glosowana teza dotyczy kwestii budzących wątpliwości, a przez swoją ogólność wątpliwości te pogłębia. W pewnym zakresie, o czym będzie mowa dalej, pozostaje z uwagi na kategoryczność i ogólność sformułowania w sprzeczności z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i ustalonym w nim zakresem właściwości tegoż Sądu. W myśl tezy, orzeczenia wydawane w postępowaniu przed zespołami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności są decyzjami w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. To stwierdzenie, odnoszone do „orzeczeń"wydawanych w postępowaniu przed zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności rozstrzygających sprawę co do istoty, czyli orzeczeń merytorycznych (ustalających stopień niepełnosprawności lub odmownych), jest uzasadnione. Zaliczenie orzeczeń merytorycznych podejmowanych przez organy właściwe do orzekania o stopniu niepełnosprawności do kategorii decyzji z uwagi na administracyjny charakter rozstrzyganych nimi spraw, w których posiłkowo stosuje się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX