Styczyński Rafał, Glosa do postanowienia NSA z dnia 7 kwietnia 2011 r., I FSK 460/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia NSA z dnia 7 kwietnia 2011 r., I FSK 460/10

I.

W glosowanym postanowieniu NSA zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) o wyjaśnienie, w jaki sposób na gruncie VAT winno traktować się usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu, tj. czy uznać je za usługi odrębne od usługi leasingu, czy też za wchodzące w skład kompleksowej usługi złożonej opodatkowanej jednolitą stawką VAT.

Pogląd zawarty w wyroku został wypowiedziany na tle następującego stanu faktycznego:

Organy podatkowe zakwestionowały rozliczenie w zakresie VAT dokonane przez podatnika prowadzącego działalność leasingową. Podały, że wystawił on faktury VAT z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia przedmiotów leasingu, uznając je za zwolnione z podatku. W ocenie organów usługa polegająca na zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej, będąca usługą dodatkową w stosunku do usługi leasingu, powinna natomiast być opodatkowana stawką podstawową, czyli taką samą jak usługa główna leasingu.

Podatnik argumentował, że usługi ubezpieczenia przedmiotu leasingu, jako odrębne od usługi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX