Glosa do orzeczeń ETPC: decyzji z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz do wyroku z dnia 9 maja 2006 r., 60255/00 - OpenLEX

Czepek Jakub, Glosa do orzeczeń ETPC: decyzji z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz do wyroku z dnia 9 maja 2006 r., 60255/00

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do orzeczeń ETPC: decyzji z dnia 26 sierpnia 2003 r. oraz do wyroku z dnia 9 maja 2006 r., 60255/00

1.Stan faktyczny

Skarżący są obywatelami narodowości portugalskiej, zamieszkałymi w Luksemburgu. Sprawa dotyczy męża pierwszej skarżącej i zarazem ojca dwójki pozostałych skarżących.

Był on zatrudniony w luksemburskiej spółce G., która współpracowała jako podwykonawca z przedsiębiorstwem M. w pracach związanych z rozbiórką budynku. Dnia 2 lutego 1995 r. miał miejsce wypadek. Ściana działowa znajdująca się dwa piętra wyżej zawaliła się i spadła, zabijając męża skarżącej.

W dniu 3 lutego 1995 r. Inspekcja Pracy i Kopalń wydała decyzję o wstrzymaniu prac na terenie budowy. Prace wstrzymano ze względu na ryzyko, które niosło ze sobą konieczność podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdujących się tam pracowników.

W lutym 1995 r. Centralny Komisariat Policji w Luksemburgu przeprowadził szereg przesłuchań. Sporządzono również dokumentację zawierającą zbiór zdjęć z miejsca wypadku.

Dnia 7 marca 1995 r. Inspekcja Pracy i Kopalń przekazała raport z wypadku do prokuratury. Raport zawierał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX