Brancusi Lavinia, Forma przestrzenna towaru zdeterminowana oczekiwaniami odbiorców. Glosa do wyroku TS z dnia 18 września 2014 r., C-205/13

Glosy
Opublikowano: Glosa 2015/2/90-101
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Forma przestrzenna towaru zdeterminowana oczekiwaniami odbiorców. Glosa do wyroku TS z dnia 18 września 2014 r., C-205/13

Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), stanowiące przedmiot glosy, dotyczy bezwzględnych przeszkód rejestracji stosowanych w europejskim prawie znaków towarowych w stosunku do oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu produktu. Są to przepisy zawarte zarówno w treści dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zob. art. 3 ust. 1 lit. e) – dalej jako dyrektywa w sprawie znaków towarowych – jak i w treści rozporządzenia nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zob. art. 7 ust. 1 lit. e) . W sporze tym przestrzenny znak towarowy przedstawiał postać krzesła dziecięcego, a jego ważność kwestionowano ze względu na zakaz rejestracji kształtu wynikającego z charakteru samych towarów oraz kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru. Z uwagi na szczególny tryb wydania rozstrzygnięcia TS – tj. wskutek pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy Niderlandów (Hoge Raad) w świetle art. 3 ust. 1 lit. e wcześniejszej dyrektywy 89/104/EWG – ma ono doniosłe znaczenie dla stosowania prawa krajowego w poszczególnych państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, przy interpretacji analogicznego przepisu zawartego w art. 131 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo własności przemysłowej .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX