Wolak Grzegorz, Forma przekazania treści testamentu ustnego świadkom. Glosa do postanowienia SN z dnia 13 czerwca 2013 r., IV CSK 688/12

Glosy
Opublikowano: NPN 2014/4/35-58
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Forma przekazania treści testamentu ustnego świadkom. Glosa do postanowienia SN z dnia 13 czerwca 2013 r., IV CSK 688/12

Sporządzenie testamentu ustnego nie jest wyłączone, mimo niemożności porozumiewania się przez testatora z otoczeniem za pomocą mowy, jeżeli mógł przekazać swą wolę na wypadek śmierci w inny sposób zrozumiały dla świadków testamentu, np. znakami słownymi lub pojedynczymi słowami.

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem M. w C. o stwierdzenie nabycia spadku – po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. w sprawie IV CSK 688/12 skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w L. z dnia 8 maja 2012 r., stwierdzającego nabycie z ustawy spadku po zmarłym M.K. – wyraził w tezie orzeczenia zapatrywanie, że „sporządzenie testamentu ustnego nie jest wyłączone, mimo niemożności porozumiewania się przez testatora z otoczeniem za pomocą mowy, jeżeli mógł przekazać swą wolę na wypadek śmierci w inny sposób zrozumiały dla świadków testamentu, np. znakami słownymi lub pojedynczymi słowami”.

Zarówno teza glosowanego postanowienia, jak i jego uzasadnienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX