Glosy
Opublikowano: OwSS 2020/2/128-132
Autor:

Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne? Glosa do wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., I OSK 2174/17

Cz krytycz
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?