Suwaj Robert, Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne? Glosa do wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., I OSK 2174/17

Glosy
Opublikowano: OwSS 2020/2/128-132
Autor:
Rodzaj: glosa

Forma pisemna lub elektroniczna decyzji administracyjnej jako formy równoważne czy alternatywne? Glosa do wyroku NSA z dnia 18 kwietnia 2018 r., I OSK 2174/17

Cz krytycz

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX