Pacud Radosław, Emerytura i renta na zasadach wyjątkowych. Co wolno premierowi, a co komornikowi? Glosa do uchwały SN z dnia 20 stycznia 2011 r., III UZP 2/10

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2011/4/125-132
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Emerytura i renta na zasadach wyjątkowych. Co wolno premierowi, a co komornikowi? Glosa do uchwały SN z dnia 20 stycznia 2011 r., III UZP 2/10

Orzeczenie SN rodzi poważne wątpliwości, z którymi trudno się uporać, gdyż problematyka emerytur i rent specjalnych nie jest dostatecznie rozpracowana w literaturze. Na zadane pytanie prawne, czy w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury – przyznanej na zasadach ogólnych – i renty – przyznanej w trybie art. 82u.e.r.f.u.s. – kwotę wolną od egzekucji i potrąceń należy ustalić od jednego – wyższego świadczenia, czy od sumy emerytury i renty wyjątkowej – wypłacanej z emeryturą, czy też oddzielnie – dla każdego z tych świadczeń powinna być raczej udzielona przeciwna odpowiedź, że kwotę wolną ustala się tylko od jednego wyższego świadczenia. Tymczasem SN tak poprawił sytuację dłużnika, zezwalając na dwukrotne ustalenie kwoty wolnej od potrącenia. Podkreślając w uzasadnieniu rolę zasług lub zaszczytów państwowych jakie mogą się wiązać z emeryturą lub rentą wyjątkową przyznawaną przez premiera, wytworzono sytuację nieporządku systemowego oraz aksjologicznego, a mianowicie owe zasługi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX