Dyżur nocny apteki a swoboda działalności gospodarczej. Glosa do wyroku WSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., III SA/Gd 225/10 - OpenLEX

Balmas Agnieszka, Dyżur nocny apteki a swoboda działalności gospodarczej. Glosa do wyroku WSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., III SA/Gd 225/10

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2013/3/41-50
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Dyżur nocny apteki a swoboda działalności gospodarczej. Glosa do wyroku WSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., III SA/Gd 225/10

Komentowane orzeczenie zostało wydane po rozpatrzeniu skargi na uchwałę rady powiatu w przedmiocie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Uchwałą z dnia 9 grudnia 2009 r. nr [...] w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu G., rada powiatu określiła harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (§ 1). W § 2 uchwały stwierdzono, że apteki prowadzą dyżur w systemie rotacyjnym, który rozpoczyna się o godzinie 8.00 w poniedziałek, a kończy się o godz. 8.00 w następny poniedziałek według załącznika nr 1 do uchwały. Według § 3 informacja o aktualnie dyżurującej aptece powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w każdej aptece na terenie powiatu. Przepis § 4 uchwały stanowi, że w przypadku gdy apteki, o których mowa w § 1, nie mogą pełnić dyżuru całodobowego, kierownik lub właściciel jest zobowiązany ustalić zastępstwo oraz poinformować pisemnie o tej zmianie starostwo powiatowe,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX