Bogusz Mariusz, Dostęp do informacji publicznej - powiadomienie o wysokości opłaty - skarga do sądu administracyjnego. Glosa do postanowienia WSA z dnia 25 kwietnia 2006 r., II SA/Kr 1346/05

Glosy
Opublikowano: OSP 2011/1/9
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Dostęp do informacji publicznej - powiadomienie o wysokości opłaty - skarga do sądu administracyjnego. Glosa do postanowienia WSA z dnia 25 kwietnia 2006 r., II SA/Kr 1346/05

Tak jak możliwe - w płaszczyźnie dogmatycznej - okazało się opracowanie projektu przepisów ogólnych prawa administracyjnego, tak samo możliwe byłoby - w płaszczyźnie teoretycznej - opracowanie projektu problemów ogólnych prawa administracyjnego. Podczas lektury czy to prac naukowych administratywistów, czy orzeczeń sądów administracyjnych (w tym komentowanego postanowienia WSA w Krakowie) trudno bowiem oprzeć się refleksji, że pewne problemy w obszarze prawa administracyjnego „idą przez pokolenia", będąc tylko kolejnymi „wcieleniami" tego samego zjawiska. Do katalogu tego rodzaju ponadczasowych problemów należy również zaliczyć tzw. problem kwalifikacji, sprowadzający się do pytania o to, którą prawną formę działania powinien zastosować organ administracji publicznej przy załatwianiu określonej sprawy.

Problem ten, którego dotyczy również glosowane orzeczenie, wyłania się wówczas, gdy ustawodawca - z jednej strony - ustanowi w prawie kompetencję organu administracji publicznej do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX