Glosy
Opublikowano: PS 2019/10/104-114
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Dopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej przed doręczeniem skarżonego orzeczenia z uzasadnieniem. Glosa do postanowienia SN z dnia 28 stycznia 2016 r., II CSK 431/15

Teza: Skarga kasacyjna wniesiona przed doręczeniem odpisu orzeczenia sądu drugiej instancji z uzasadnieniem stronie lub pełnomocnikowi – także ustanowionemu przez sąd w okolicznościach przewidzianych w art. 124 § 3 k.p.c. – podlega odrzuceniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?