Żołyński Janusz, Dopuszczalność strajku pracowników socjalnych. Glosa do wyroku SN z dnia 17 października 2019 r., III PK 153/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/10/84
Autor:
Rodzaj: glosa

Dopuszczalność strajku pracowników socjalnych. Glosa do wyroku SN z dnia 17 października 2019 r., III PK 153/18

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX