Śliwa Łukasz, Dopuszczalność sędziowskiej oceny nienaruszalności interesów spółki jako warunek skutecznego ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem w trybie art. 210 § 1 k.s.h. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/5/39
Autor:
Rodzaj: glosa

Dopuszczalność sędziowskiej oceny nienaruszalności interesów spółki jako warunek skutecznego ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem w trybie art. 210 § 1 k.s.h. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 8 sierpnia 2018 r., III AUa 98/18

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX