Majkowski Wojciech, Muca Dominika, Dodatnia wartość firmy (goodwill) jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Glosa aprobująca do uchwały 7 sędziów NSA z 21.02.2022 r., III FPS 2/21

Glosy
Opublikowano: PP 2022/8/45-49
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Dodatnia wartość firmy (goodwill) jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Glosa aprobująca do uchwały 7 sędziów NSA z 21.02.2022 r., III FPS 2/21

„Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill), rozumiana jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.c.c.” (Teza rozstrzygnięcia)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX