Nesterowicz Mirosław, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przy leczeniu. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 7 marca 2012 r., I ACa 750/11

Glosy
Opublikowano: PS 2014/10/141-147
Autor:
Rodzaj: glosa

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przy leczeniu. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 7 marca 2012 r., I ACa 750/11

1. Sprawa ta jest przykładem, jak trudno w Polsce dochodzić roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone przy leczeniu. Choć sąd nie miał trudności w ustaleniu winy lekarza, którą określił jako rażące niedbalstwo, to sprawa trwała prawie 10 lat. Pozwany szpital mimo licznych okoliczności potwierdzających zasadność powództwa kwestionował wszystko: od odpowiedzialności do wysokości odszkodowania.

Sąd ustalił, że powódka 9 grudnia 1999 r. została poddana zabiegowi usunięcia polipów nosa. W trakcie zabiegu operator spowodował rozległe uszkodzenie przedniego dołu czaszki obu oczodołów i przecięcie mięśnia prostego oka lewego; nerwy wzrokowe i mięśnie okoruchowe zostały uszkodzone dwustronnie. Operacja naprawcza w innym szpitalu (klinicznym) wzroku powódce nie przywróciła. Powódka cierpi na dwustronny porażenny zez rozbieżny, całkowitą ślepotę oka lewego, obniżenie ostrości wzroku znacznego stopnia w oku prawym ze znacznym ubytkiem w polu widzenia.

Pozwany szpital wniósł o oddalenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX