Wesołowska Agnieszka, Dobra wiara podatnika jako przesłanka do zastosowania zwolnienia w VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-528/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Dobra wiara podatnika jako przesłanka do zastosowania zwolnienia w VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 25 października 2018 r., C-528/17

1.Wprowadzenie

Jednym z założeń wspólnego systemu VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest to, aby wszystkie te państwa w jednolity sposób traktowały podatników dokonujących takich samych lub podobnych czynności podlegających opodatkowaniu. Dotyczy to nie tylko zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego VAT, stawek podatkowych, ale również ogólnych zasad opodatkowania oraz definicji transakcji podlegających opodatkowaniu oraz zwolnień podatkowych. Jednym ze sposobów realizacji takich założeń było wprowadzenie Wspólnego Rynku pomiędzy państwami członkowskimi z dniem 1.01.1993 r. Podkreśla się , że zniesienie granic celnych wewnątrz Wspólnoty oznaczało konieczność przyjęcia nowych zasad opodatkowania transakcji towarowych pomiędzy państwami członkowskimi. Od tego momentu bowiem eksport i import towarów dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych z krajami trzecimi. Ze względu na między innymi nierównowagę w wymianie handlowej pomiędzy poszczególnymi państwami, trudności związane z kontrolą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX