Dezaktualizacja przedmiotu ochrony wyrażonego w art. 138 Kodeksu wykroczeń na gruncie gospodarki wolnorynkowej. Glosa do... - OpenLEX

Zarębska Elżbieta, Dezaktualizacja przedmiotu ochrony wyrażonego w art. 138 Kodeksu wykroczeń na gruncie gospodarki wolnorynkowej. Glosa do orzeczenia SN z dnia 14 czerwca 2018 r., II KK 333/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/2/16
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Dezaktualizacja przedmiotu ochrony wyrażonego w art. 138 Kodeksu wykroczeń na gruncie gospodarki wolnorynkowej. Glosa do orzeczenia SN z dnia 14 czerwca 2018 r., II KK 333/17

Słowa kluczowe: prawo karne, wolność sumienia a zakaz dyskryminacji w świetle znamion wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń

Glosowany wyrok jest rozstrzygnięciem głośnej sprawy łódzkiego drukarza, który odmówił wykonania usługi na rzecz Fundacji L. Wskazywał on, iż jego światopogląd sprzeciwia się promocji ruchów LGBT. Zarówno sąd rejonowy, jak i sąd okręgowy rozpatrujące przedmiotową sprawę oraz Sąd Najwyższy (SN) rozpatrujący kasację Prokuratora Generalnego w swych uzasadnieniach wykazały, że w tejże sprawie doszło do aktu dyskryminującego i uznawały Adama J. za winnego. Przeciwne stanowisko wyraził Prokurator Generalny w swej kasacji – argumentację oparł na konstytucyjnych wolnościach sumienia i wyznania, które (w jego ocenie) drukarz mógł zastosować w stosunku do Fundacji, powołując się na tzw. handlową klauzulę sumienia.

Bezdyskusyjny jest fakt, że należy definitywnie zwalczać wszelkie przejawy dyskryminacji w życiu publicznym i prywatnym. Jednak należy wskazać, że SN w swych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX