Kozłowska-Chyła Beata, Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonania pojedynczej czynności członka zarządu. Glosa do wyroku WSA z dnia 9 czerwca 2011 r., I SA/Ke 228/11

Glosy
Opublikowano: Glosa 2015/2/34-41
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonania pojedynczej czynności członka zarządu. Glosa do wyroku WSA z dnia 9 czerwca 2011 r., I SA/Ke 228/11

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (dalej jako WSA) z 9.06.2011 r. , w którym stwierdzono, że delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do wykonywania czynności członka zarządu może polegać na delegowaniu do wykonania konkretnie oznaczonej czynności, budzi istotne zastrzeżenia o charakterze teoretycznoprawnym oraz rodzi poważne konsekwencje w obszarze stosunków korporacyjnych spółki akcyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX