Gruszecki Krzysztof, Definicja legalna słowa "kanał". Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2023 r. (II OSK 1891/20)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2023/3/121-126
Autor:
Rodzaj: glosa

Definicja legalna słowa "kanał". Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2023 r. (II OSK 1891/20)

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX