Kmiecik Zbigniew R., Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu a jego interes w pozostaniu w kraju. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2022 r., II OSK 719/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/12/109
Autor:
Rodzaj: glosa

Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu a jego interes w pozostaniu w kraju. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2022 r., II OSK 719/21

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX