Cywilne prawo - zobowiązania - umowa kredytowa - wypowiedzenie umowy kredytowej stanowiące nadużycie prawa podmiotowego. Glosa... - OpenLEX

Cebula Rafał, Cywilne prawo - zobowiązania - umowa kredytowa - wypowiedzenie umowy kredytowej stanowiące nadużycie prawa podmiotowego. Glosa do wyroku SN z dnia 23 maja 2013 r., IV CSK 679/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/11/104
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Cywilne prawo - zobowiązania - umowa kredytowa - wypowiedzenie umowy kredytowej stanowiące nadużycie prawa podmiotowego. Glosa do wyroku SN z dnia 23 maja 2013 r., IV CSK 679/12

Zarzut nadużycia prawa jest często podnoszony w praktyce sądowej na poziomie wszystkich instancji. Wielość spraw i wynikająca z tego różnorodność stanów faktycznych przez lata praktyki sądowej pozwoliła na wypracowanie ogólnych reguł - „zespołu zasad orzeczniczych" , jakimi powinny kierować się sądy przy stosowaniu art. 5 k.c. Bogactwo złożoności roszczeń podnoszonych przez strony w procesach sądowych pozwoliło także na dostrzeżenie pewnych koniecznych warunków, które muszą zaistnieć, by można było mówić o trafności zastosowania przez sąd art. 5 k.c. Jednym z takich warunków jest zachowanie intuicji moralnej składu orzekającego lub - jak wolą inni - sędziowskiego pojmowania natury rzeczy . Jest to oczywiste, bowiem instytucja tzw. nadużycia prawa podmiotowego ma zapobiegać sytuacjom, w których zastosowanie przepisu prawa prowadziłoby do rozstrzygnięć oczywiście niesłusznych. Glosowany wyrok SN z dnia 23 maja 2013 r. IV CSK 679/2012 , jest nie tylko odpowiednim przykładem właściwego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX