Cywilne prawo - spadkowe prawo - zniszczenie przez spadkodawcę testamentu sporządzonego w formie notarialnej. Glosa do... - OpenLEX

Justyński Tomasz, Cywilne prawo - spadkowe prawo - zniszczenie przez spadkodawcę testamentu sporządzonego w formie notarialnej. Glosa do postanowienia SN z dnia 6 sierpnia 2015 r., V CSK 635/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/6/58
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Cywilne prawo - spadkowe prawo - zniszczenie przez spadkodawcę testamentu sporządzonego w formie notarialnej. Glosa do postanowienia SN z dnia 6 sierpnia 2015 r., V CSK 635/14

1. W postanowieniu z 6.08.2015 r. (V CSK 635/14) Sąd Najwyższy (SN) po raz kolejny w ostatnim czasie skonfrontowany został z niełatwym zagadnieniem z zakresu „rewitalizującego się” na naszych oczach prawa spadkowego. Przez lata całe prawo spadkowe pozostawało na marginesie zainteresowań zarówno praktyki orzeczniczej, jak i teoretyków prawa cywilnego. Oczywiście, nie bez powodu. W niedawno minionych realiach społecznych i gospodarczych prawo spadkowe nie miało specjalnie czego chronić. Dziś jest inaczej. Wraz z silnym i stale rosnącym zapotrzebowaniem społecznym na coraz lepsze zabezpieczenie dyspozycji majątkiem na wypadek śmierci pojawiają się rozliczne problemy, które na ogół (wobec nienadążania ustawodawcy ) zmuszona jest rozwiązywać judykatura. Coraz więcej też spraw dociera do SN. I tak, żeby wspomnieć tylko te najbardziej znane, po darowiźnie mortis causa oraz zapisie windykacyjnym, a także zapisie alternatywnym znowu pojawiła się interesująca kwestia z zakresu odwołania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX