Targosz Tomasz, Cywilne prawo - ochrona dóbr osobistych - naruszenie dóbr osobistych w środowisku internetowym - zakres i przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawcy usług internetowy. Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10

Glosy
Opublikowano: OSP 2012/4/45
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Cywilne prawo - ochrona dóbr osobistych - naruszenie dóbr osobistych w środowisku internetowym - zakres i przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawcy usług internetowy. Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10

Glosowane orzeczenie zapadło na tle stanu faktycznego związanego z zarzutem naruszenia dóbr osobistych, zawiera jednakże interesujące elementy wykraczające poza standardowy zakres rozważań sądów w tego rodzaju sprawach. Wynika to przede wszystkim z tego, że do stwierdzonego przez SN naruszenia dóbr osobistych powoda doszło w środowisku internetowym. Uważam samo rozstrzygnięcie SN (oddalenie skargi kasacyjnej w sprawie, w której także sądy niższych instancji oddalały powództwo) za zasadniczo trafne, natomiast uzasadnienie orzeczenia, zwłaszcza w części odwołującej się do przesłanek odpowiedzialności na gruncie u.ś.u.d.e. za nieprzekonujące, a nawet błędne.

Na tle stanu faktycznego zarysowanego w uzasadnieniu glosowanego wyroku, który nie jest niestety opisany nadmiernie dokładnie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że pozwanym nie był autor wpisu zawierającego inkryminowane treści, ale gmina jako podmiot prowadzący stronę internetową, na której wpis ten zamieszczono. Jak wynika...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX