Kała Dariusz P., Charakter prawny udziału członków ochotniczej straży pożarnej w akcjach ratowniczych. Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2009 r., I UK 351/08

Glosy
Opublikowano: PiP 2013/1/122-127
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Charakter prawny udziału członków ochotniczej straży pożarnej w akcjach ratowniczych. Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2009 r., I UK 351/08

1.Wyrok

ten zasługuje na zainteresowanie co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, jest to pierwszy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. Po drugie, problematyka ekwiwalentu jest praktycznie niepodejmowana przez doktrynę prawa; każde orzeczenie sądowe ma zatem doniosły wpływ na wykładnię prawa oraz stosowanie w praktyce przepisów dotyczących ekwiwalentu. Po trzecie, wyrok ten ma znaczenie dla prawie 2,5 tys. gmin oraz ponad 650 tys. strażaków ochotników w Polsce.

Warto na wstępie przedstawić stan faktyczny głosowanego wyroku. W okresie od 15 XII 2006 do 15 VI 2007 ubezpieczony Jerzy B. uczestniczył w akcjach ochotniczej straży pożarnej jako kierowca. Obsługiwał też motopompę. Po zakończeniu akcji wszyscy strażacy biorący w niej udział porządkowali sprzęt, sprzątali strażnicę i myli samochód. Ubezpieczony – po akcji, w której uczestniczył jako kierowca – musiał sprawdzić sprawność sprzętu i samochodu. Od 15 XII 2006 do 14 VI 2007 ubezpieczony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX