Zedler Feliks, Brak zdolności upadłościowej wspólników spółki cywilnej. Glosa do postanowienia SN z dnia 22 lutego 1995 r., I CRN 6/95

Glosy
Opublikowano: PiP 1995/12/103-106
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Brak zdolności upadłościowej wspólników spółki cywilnej. Glosa do postanowienia SN z dnia 22 lutego 1995 r., I CRN 6/95

W uchwale tej Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat zdolności upadłościowej wspólników spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą i stwierdził, że wspólnicy ci takiej zdolności nie mają. Zdaniem SN w takim wypadku zdolność upadłościową ma tylko spółka cywilna.

Podobne stanowisko SN zajął już wcześniej . Swój pogląd SN uzasadnia przyjęciem tezy, że w naszym systemie prawnym działalność gospodarczą prowadzą nie wspólnicy spółki cywilnej, lecz spółka cywilna, co miałoby być uzasadnione brzmieniem art. 2 ustawy z 23 XII 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm.).

Zarówno teza, jak i uzasadnienie glosowanej uchwały nie mogą zostać zaaprobowane.

Wstępnie, nasuwa się refleksja ogólna, że orzecznictwo SN na płaszczyźnie prawa upadłościowego zrównuje status prawny spółki cywilnej ze statusem spółki jawnej. Jest to linia orzecznictwa zdecydowanie wadliwa przede wszystkim z uwagi na jej negatywne konsekwencje dla praktyki obrotu gospodarczego i brak uzasadnienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX