Eichstaedt Krzysztof, Brak uzasadnienia zaskarżonego wyroku jako niewystarczająca przesłanka do jego uchylenia. Glosa do wyroku SN z dnia 4 września 2019 r., IV KS 39/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/5/39
Autor:
Rodzaj: glosa

Brak uzasadnienia zaskarżonego wyroku jako niewystarczająca przesłanka do jego uchylenia. Glosa do wyroku SN z dnia 4 września 2019 r., IV KS 39/19

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX