Niedośpiał Michał, Brak swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli przez testatora jako przyczyna nieważności testamentu. Glosa do postanowienia SN z dnia 14 grudnia 2011 r., I CSK 115/11

Glosy
Opublikowano: PiP 2013/3/117-122
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Brak swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli przez testatora jako przyczyna nieważności testamentu. Glosa do postanowienia SN z dnia 14 grudnia 2011 r., I CSK 115/11

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej glosy istotny jest stan faktyczny – niestety, w uzasadnieniu postanowienia SN został on przedstawiony w sposób niepełny. Sąd rejonowy przyjął, że spadkodawczyni sporządziła testament w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 945 § 1 pkt 1k.c.). Sąd oparł się na opinii biegłych sądowych – psychiatry i psychologa oraz kardiologa, którzy stwierdzili taki stan na następującej podstawie: „spadkodawczyni cierpiała na postępującą chorobę wieńcową, nie miała możliwości samodzielnego poruszania się po złamaniu szyjki kości udowej i złamaniu kości łonowej, co wpłynęło na znaczne pogorszenie jej stanu psychicznego, prowadzące do zespołu otępiennego”. Sąd okręgowy, rozpoznając apelację, powołał nową parę biegłych sądowych, psychiatrę i psychologa, którzy stwierdzili, że testament został sporządzony w stanie wyłączającym swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Sąd nie przyjął jednak, odmiennie niż sąd rejonowy,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX