Paczocha Mirosław, Brak możliwości różnicowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w zależności od tytułu prawnego do pojazdu. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2022 r., III SA/Kr 1308/21

Glosy
Opublikowano: FK 2023/2/60-72
Autor:
Rodzaj: glosa

Brak możliwości różnicowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w zależności od tytułu prawnego do pojazdu. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2022 r., III SA/Kr 1308/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX