Mudrecki Artur, Blokowanie kont podatnikom a zasada proporcjonalności. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2020 r., I FSK 1719/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/11/96
Autor:
Rodzaj: glosa

Blokowanie kont podatnikom a zasada proporcjonalności. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2020 r., I FSK 1719/19

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX