Glosy
Opublikowano: PiP 2011/9/128-133
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa częściowo krytyczna

Bezwzględna przyczyna uchylenia orzeczenia w odniesieniu do oskarżonego w postępowaniu, w którym udział obrońcy był obowiązkowy. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 czerwca 2010 r., I KZP 6/10

W glosowanym orzeczeniu Sąd Najwyższy ustosunkował się do wszystkich najistotniejszych kontrowersji, jakie wywołało obecne brzmienie art. 79 § 4 k.p.k. Podjął zarazem próbę podsumowania dotychczasowego orzecznictwa i toczących się w doktrynie dyskusji.

W pierwszej kolejności SN podzielił powszechną w literaturze prawniczej i medycznej krytykę odniesienia pojęcia poczytalności do czasu postępowania i stwierdził, że odwołanie się do takich określeń, jak zdolność oskarżonego do udziału w postępowaniu albo zdolność do rozumnej obrony, pozwoliłoby uniknąć nieporozumień semantycznych, do których prowadzi akceptowanie koncepcji poczytalności sensu largo. Stanowisko to nie przekonuje nie tylko dlatego, że sugerując lapsus ustawodawcy, pomija ono, iż pojęcie poczytalności w czasie postępowania od dawna funkcjonuje w doktrynie i judykaturze , ale przede wszystkim z uwagi na nieuwzględnienie faktu, że art. 79 § 4 k.p.k. stanowi dopełnienie ściśle z nim powiązanej normy z art. 79 § 1 pkt 3k.p.k....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?