Kwaśniak Aleksander, Aspekt temporalny reakcji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej publikowanej na stronach BIP. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2022 r. (III OSK 4394/21)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2022/3/123-132
Autor:
Rodzaj: glosa

Aspekt temporalny reakcji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej publikowanej na stronach BIP. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 kwietnia 2022 r. (III OSK 4394/21)

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX