Trocha Bartosz, Akt poświadczenia dziedziczenia w świetle prawa UE. Glosa do wyroku TS z dnia 23 maja 2019 r., C-658/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Akt poświadczenia dziedziczenia w świetle prawa UE. Glosa do wyroku TS z dnia 23 maja 2019 r., C-658/17

1.Wprowadzenie

Komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.2019 r., C-658/17, WB, EU:C:2019:444, ustanawia ważną dla praktyki wykładnię co do tego, jak należy postrzegać – dla potrzeb europejskiego prawa procesowego cywilnego – instytucję aktu poświadczenia dziedziczenia wystawianego przez polskiego notariusza. Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, że taki akt nie może być uznawany za orzeczenie, ponieważ podmiot, który go wydaje, nie może być utożsamiany z sądem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4.07.2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego – dalej rozporządzenie spadkowe. Równocześnie akt poświadczenia dziedziczenia został uznany w rozumieniu przywołanej regulacji za dokument urzędowy, który może być wykorzystany w innym państwie członkowskim.

2.Tło sprawy

Do polskiego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX