Hadel Maciej, (Nie)dyskryminacyjne zasady ustalania wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2023 r. (III SA/Po 1053/22)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2023/2/108-113
Autor:
Rodzaj: glosa

(Nie)dyskryminacyjne zasady ustalania wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2023 r. (III SA/Po 1053/22)

Przedmiotem glosy jest częściowo krytyczna ocena wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26.04.2023 r., III SA/Po 1053/22. W glosowanym orzeczeniu sąd przyjął, że niedyskryminujące zasady przy ustalaniu stawek opłat dla wszystkich operatorów i przewoźników muszą uwzględniać zapewnienie traktowania wszystkich przewoźników w sposób równorzędny, co jednocześnie – w jego ocenie – stoi w sprzeczności z ustaleniem stawki na jednolitym poziomie. Powyższe stanowisko wymaga bardziej pogłębionego komentarza i osadzenia tych rozważań w już istniejącym orzecnictwie sądów administracyjnych i dorobku doktryny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX