Grabowska-Moroz Barbara, Łakomiec Katarzyna, (Nie)dopuszczalność aborcji. Glosa do wyroku TK z dnia 22 października 2020 r., K 1/20

Glosy
Opublikowano: PiP 2021/8/251-259
Autorzy:
Rodzaj: glosa

(Nie)dopuszczalność aborcji. Glosa do wyroku TK z dnia 22 października 2020 r., K 1/20

Legalizacja zabiegu przerwania ciąży, w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia.

1. W wyroku z 22.10.2020 r., K 1/20 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (dalej: u.p.r.) jest niezgodny z art. 38 w zw. z art. 30 w zw. z art. 31 ust. 3Konstytucji. Jeśli doniosłość orzeczenia sądowego byłaby mierzona intensywnością reakcji społecznej, mielibyśmy do czynienia z jednym z najważniejszych wyroków w historii Polski po 1989 r. Jeśli jednak wyznacznikiem wagi orzeczenia jest rzetelność analizy prawniczej i umiejętność wyważania konstytucyjnych praw i wolności, ocena działania Trybunału musi być zgoła odmienna. Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego obarczone jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX