Zysk i strata w spółce komandytowej - OpenLEX

Nowacki Artur, Zysk i strata w spółce komandytowej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/4/4-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zysk i strata w spółce komandytowej

Przedmiotem artykułu jest analiza na praktycznych przykładach zasad podziału i wypłaty zysku oraz pokrywania strat w spółce komandytowej . Dotyczy to w szczególności kwestii proporcji, w jakiej komandytariusz uczestniczy w zysku spółki. Krytyce poddane zostaje w szczególności zróżnicowanie w modelu kodeksowym proporcji uczestnictwa komandytariusza w zysku oraz jego proporcji uczestnictwa w stracie, a także ograniczenia w wypłacie przez komandytariusza przypisanych mu zysków ze względu na to, że jego udział kapitałowy jest niższy niż wartość umówionego przez niego wkładu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX