Zwrot prewencyjny w polskim prawie i procesie karnym - OpenLEX

Lach Arkadiusz, Zwrot prewencyjny w polskim prawie i procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/10/60-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zwrot prewencyjny w polskim prawie i procesie karnym

1. Wprowadzenie. Określenie zwrot prewencyjny (preventive turn, pre-emptive turn) dotyczy zjawiska zauważanego w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich . Oznacza ono przejście wymiaru sprawiedliwości z działania reaktywnego do proaktywnego. W modelu reaktywnym, a więc tradycyjnym, wymiar sprawiedliwości podejmuje działania wówczas, gdy zostało popełnione przestępstwo, a przynajmniej pojawia się podejrzenie, że zostało ono popełnione. Celem tych działań jest zatem reakcja na zdarzenie, które już nastąpiło. W modelu proaktywnym natomiast wymiar sprawiedliwości stara się przede wszystkim wyprzedzić popełnienie przestępstwa, nie dopuścić do jego popełnienia. Przestępstwo zostaje uznane za jedno z ryzyk grożących społeczeństwu, które należy minimalizować. Karanie i wychowywanie sprawcy zastępuje się zarządzaniem stwarzanym przez niego ryzykiem, zwłaszcza za pomocą środków izolacyjnych . W modelu tym zapobieżenie popełnieniu przestępstwa staje się nie tylko rolą czynności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX