Zwrot ogrodów działkowych - OpenLEX

Majewska Barbara, Zwrot ogrodów działkowych

Artykuły
Opublikowano: CDZ./5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zwrot ogrodów działkowych

Przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych umożliwiają zwrot terenów pod ogrodami działkowymi na rzecz spadkobierców prawowitych właścicieli. Doprowadzenie do tego zwrotu nie będzie jednak proste.

Od 19 stycznia 2014 r. obowiązuje nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 9 stycznia 2014 r.). Asumptem do jej uchwalenia był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 r., w którym za niekonstytucyjne uznano dwadzieścia cztery artykuły poprzednio obowiązującej ustawy z 8 lipca 2005 r. Wśród podważonych przepisów znalazł się m.in. przepis dotyczący realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych, który przewidywał, że ich zaspokojenie może nastąpić jedynie poprzez wypłatę odszkodowania lub zapewnienie nieruchomości zamiennej przez ich właściciela, tj. Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

Ponieważ zakwestionowanie tak wielu przepisów ustawy mogło prowadzić do powstania luk w prawie, a w konsekwencji do niestosowalności ustawy, Trybunał odroczył...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX