Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wybrane aspekty orzecznicze - OpenLEX

Stopka Karolina, Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wybrane aspekty orzecznicze

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2014/4/47-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wybrane aspekty orzecznicze

Problematyka orzekania o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zasługuje na uwagę ze względu na wątpliwości, jakie pojawiają się przy wykładni i stosowaniu przepisów normujących tę materię, czego wyrazem są rozbieżności występujące na tle ich interpretacji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Poza tym problematyka ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji prawnej jednostki oraz legalności wydatkowania środków publicznych. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie przyjętej w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wykładni przepisów regulujących orzekanie o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, lecz także wskazanie argumentów niepodnoszonych dotychczas w procesie ich wykładni i stosowania.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu (ust. 1). Przez nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ustawa rozumie: 1) świadczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX