Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend krajowych – zasady, wątpliwości i problemy praktyczne - OpenLEX

Wojtach Jacek, Wyciślik Paweł, Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend krajowych – zasady, wątpliwości i problemy praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/11/36-41
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend krajowych – zasady, wątpliwości i problemy praktyczne

W artykule zostały omówione aspekty podatkowe związane z wypłatą dywidendy pomiędzy polskimi spółkami kapitałowymi. Autorzy dokonali analizy przepisów polskich i unijnych dotyczących wypłaty dywidend oraz stosowania zwolnienia partycypacyjnego pomiędzy polskimi spółkami. W tym zakresie autorzy omówili m.in. problematykę wykładni pojęć należytej staranności płatnika i rzeczywistego właściciela dywidendy. W artykule zaprezentowano również wpływ otrzymywanej dywidendy na ustalenie kosztów uzyskania przychodów oraz na ustalenie wysokości przychodów do celów stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Autorzy poza wykładnią przepisów uwzględnili praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych, a także przedstawili kierunki rozwoju przepisów oraz propozycje zmian legislacyjnych w omawianym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX