Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - OpenLEX

Janicki Tomasz, Michalak Monika, Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/8/7-8
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej pod wieloma względami może być niezwykle ryzykowne. Z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego pozarolnicza działalność gospodarcza jest jednym z podstawowych źródeł przychodów wymienionych w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej jako u.p.d.o.f. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej z punktu widzenia danego podmiotu może wiązać się z pewnym oczekiwaniem na zmniejszenie ciężaru fiskalnego . Oczekiwania tego typu stają się szczególnie uzasadnione w przypadku wystąpienia u podmiotu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą szkody z nią związanej – czy to w składniku majątkowym wykorzystywanym dla potrzeb działalności, czy też na osobie taką działalność prowadzącej.

Co do zasady podstawową funkcją odszkodowania jest funkcja kompensacyjna polegająca na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji, jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX