Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji - OpenLEX

Chróścielewski Wojciech, Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/5/54-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji

1. Załatwienie sprawy administracyjnej następuje, co do zasady, przez wydanie decyzji administracyjnej, która rozstrzyga sprawę co do istoty lub w inny sposób kończy postępowanie (np. przez jego umorzenie, gdy okaże się ono bezprzedmiotowe).

Pracownik przygotowujący propozycję rozstrzygnięcia dla urzędnika upoważnionego na podstawie art. 268a k.p.a. do załatwiania spraw w imieniu organu administracji lub samego piastuna funkcji tego organu może przygotować kilka wariantów przyszłej decyzji. Żaden z nich nie jest jeszcze decyzją administracyjną. Są to bowiem wyłącznie jej projekty. Dopiero z chwilą złożenia na jednym z nich podpisu osoby posiadającej stosowne umocowanie mamy do czynienia nie z projektem, ale z decyzją administracyjną . Złożenie podpisu powoduje bowiem, że ów projekt przekształca się w decyzję administracyjną, która jednak nie wywołuje jeszcze żadnych skutków prawnych. Barbara Adamiak zauważa, że „byt prawny decyzji administracyjnej rozpoczyna się od momentu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX