Bujny Jędrzej, Maśliński Mikołaj, Zwalczanie uciążliwości zapachowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/1-2/23-40
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zwalczanie uciążliwości zapachowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych

Uciążliwości zapachowe są jedną z najczęstszych przyczyn skarg na jakość powietrza składanych do Organów Inspekcji Ochrony Środowiska. Mimo to nie ma w tej chwili aktu prawnego, który w sposób kompleksowy regulowałby kwestie związane ze zwalczaniem odorów. Wobec powyższego, w niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze przepisy polskiego oraz unijnego prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w celu ograniczenia potencjalnych lub występujących uciążliwości zapachowych. Ponadto, analizie poddano opublikowany przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2016 r. kodeks przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, a także założenia ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej z 2011 r. Celem niniejszego artykułu jest ocena obowiązujących regulacji w kontekście zapowiadanych prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą tej materii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX