Zobowiązanie do zwrotu dotacji - próba analizy instytucji na tle regulacji prawnofinansowych oraz podatkowych - OpenLEX

Darmosz Mikołaj, Zobowiązanie do zwrotu dotacji - próba analizy instytucji na tle regulacji prawnofinansowych oraz podatkowych

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/1/43-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zobowiązanie do zwrotu dotacji - próba analizy instytucji na tle regulacji prawnofinansowych oraz podatkowych

W artykule skupiono się na charakterystyce zobowiązania do zwrotu dotacji jako elementu rozbudowanego stosunku prawnego, jaki wiąże organ udzielający dotacji z podmiotem, któremu dotacja została przekazana. Zaakcentowano, że kwalifikacja dotacji jako bezzwrotnych wydatków budżetowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych nie powinna rzutować na postrzeganie zobowiązania do zwrotu dotacji jako istotnego elementu prawnego stosunku dotacyjnego. Przeprowadzenie rozważań natury teoretycznoprawnej zostało podyktowane poszukiwaniem odpowiedzi na praktyczne problemy, które ujawniły się na tle orzecznictwa sądowego i administracyjnego co do charakteru prawnego zobowiązania do zwrotu dotacji. Autor nawiązał także do kwestii stosowania i adaptacji niektórych rozwiązań prawnych zamieszczonych w Ordynacji podatkowej na potrzeby spraw dotacji podlegających zwrotowi do budżetu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX